100 ERAKUNDE BAINO GEHIAGO DITUEN ESSko SARE BATEN PARTE IZATEAREN ONURAK

Kaixo lagun! REAS Euskadiren erakunde bazkideetako bat bazara, Euskadiko Ekonomia Sozial eta Solidario antolatuaren parte aktiboa izateaz gain, eskaintzen ditugun zerbitzu guztiak eskura dituzu, honako hauekin lotuta: Merkatu Soziala; akonpainamendua eta aholkularitza; prestakuntza; Auditoria Soziala; lankidetza; Ekonopoloaren espazioan eta programazioan parte hartzea; plataforma digitalak; baldintza bereziak Fiare Banca Etica-n; gizarte-errekonozimendua eta ikusgarritasuna; informazioa, materialak eta baliabideak; edo elkarrizketa instituzionala. Eskaintza hori, guztion artean handitu egingo dugu, bai kopuruan, bai aniztasunean, eta dokumentu honetan jasoko dugu, xehetasun handiagoz ezagutu eta ahalik eta etekin handiena atera diezaiozun.

MERKATU SOZIALA

Euskadin 85 erakunde hornitzailek baino gehiagok eta Estatuan 800 baino gehiagok osatzen duten salerosketa-gunean parte hartu.

Sartu eta agertu Merkatu Sozialaren tresna espezifikoetan:

LAGUNTZA ETA AHOLKULARITZA
 • Laguntza-zerbitzuak jaso, Erakunde Bizigarrien eredurantz joateko.
 • ESS gakoan ekintzailetzan aritzeko laguntza-zerbitzuak jaso (prestakuntza eta tutoretzak, forma juridikoei buruzko aholkularitza, laguntzei buruzko informazioa).
 • Erosketa publiko arduratsuari buruzko aholkularitza jaso.
PRESTAKUNTZA EGOKITUA
 • Jarraian ematen diren prestakuntzen katalogo zabala eskuratu, honako hauekin lotuta: Ekonomia Solidarioa; Tokiko garapen alternatiboa; ESSa bultzatzeko politika publikoak; Erosketa publiko arduratsua; Kontsumo arduratsua; Auditoria Soziala; Merkatu Soziala; Finantza etikoak; ESS Ekintzailetza; Teoria feministarako sarrera; Ekonomia feminista eta ESSrekin dituen loturak; Erakunde Bizigarriak; Prozesuak, diagnostikoak eta antolaketa-aldaketarako planak.
 • Gainera, sareak prestakuntza batzuk antolatzen ditu ad-hoc urtean, erakundeen beharren arabera, adibidez: komunikazioa genero-ikuspegiarekin, crowfoundinga, lan-ingurune digitalak, etab.
AUDITORIA SOZIALA ETA BERME-ZIURTAGIRIA
 • Auditoria Sozialerako tresna erabili: bete prozesua eta jakinarazi zure emaitzak infografia pertsonalizatu baten bidez.
 • Auditoria Soziala eta bere adierazleen analisia zure erakundearen etengabeko hobekuntzan aplikatzeko prestatu.
 • Lortu zure ESS Berme Ziurtagiria, zure erakundeak ESSaren 6 printzipioak betetzen dituela egiaztatzen duena.
LANKIDETZA
 • Lankidetza-jardueretan parte hartu (lankidetza-foroa, sektore edo gai interesgarrietako bilerak, lankidetza-proiektuak, etab.).
 • Parte hartu sare osoaren urteko topaketan: Bazkide Eguna.
 • Sareko lantaldeetan parte hartu: Auditoria Soziala, Merkatu Soziala, EkoSolFem, Etxebizitza, Ekintzailetza eta Agroecologia eta lurraldea.
EKONOPOLOA
 • Sar zaitez ESSaren Euskadiko erreferentzia-espaziora (bilera-gelak, erabilera anitzeko gela, erakunde sortu berrientzako bulegoak eta coworkinga, etab.).
 • Gehitu zure erakundearen ESSa sustatzeko jarduerak Ekonopoloaren programazioan.
PLATAFORMA DIGITALAK

Sar zaitez zerbitzari propio batera eta software libreko bideokonferentzia-programetara, bilerak, mintegiak, prestakuntzak eta abar egiteko.

FIARE BANKA ETIKOA

Sareko bazkide izateagatik, baldintza bereziak lortu Fiare Banca Eticako mailegu, kreditu eta bestelako zerbitzuetan.

DIRULAGUNTZAK
 • Eusko Jaurlaritzako Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren laguntza-deialdietan parte hartu ahal izateko elkartekide izatea eskatzen duten gizarte-ekonomiako sare homologatuetako bat da (bereziki, kooperatibak sortzeko abiarazi beharreko laguntzetan).
 • ESSaren esparruarekin eta zeharkako edo gaikako beste jarduera-eremu askorekin lotutako laguntza eta diru-laguntzekin lotutako informazio jarraitua eskuratu.
AINTZATESPEN SOZIALA ETA IKUSGARRITASUNA
 • www.reaseuskadi.eus, webgunean, sareko jarduera-txostenean eta beste euskarri batzuetan ager zaitez.
 • Zabaldu zure produktuak eta/edo zerbitzuak gainerako erakunde bazkideen artean.
 • Zabaldu zure produktuak eta/edo zerbitzuak gainerako erakunde bazkideen artean.
 • REAS Euskadi bezalako sareetan parte hartzea puntuazio-irizpideetako bat izan daiteke diru-laguntza publikoen hainbat deialditan proiektuak baloratzean, eta, kasu batzuetan, kontratazio publikoko prozedura batzuetan.
 • Parte hartu zure erakundeari balio erantsia ematen dioten jarduera eta ekimenetan (Bizigarriren prozesu irekietan parte hartzearen ziurtagiria, lantaldeetan parte hartzea, etab.).
INFORMAZIOA, MATERIALAK ETA BALIABIDEAK
 • Jaso ekoSol buletina. Bertan, zure erakundearen albisteak, jarduerak edo eskaintzak ere sar ditzakezu. Buletin hau 2.000 laguni baino gehiagori iristen zaie.
 • Hiru hilean behin, sarearen barne-buletina jaso, azken jardueren, berrien, erabakien eta abarren berri emateko.
 • REAS Euskadik sortutako material eta baliabide guztiak eskura ditzakezu (EPAren gidak, ESSren hiztegi feminista, ESSren paperak). Posta elektronikoz zein postaz iritsiko zaizkizu.
 • ESSko erakundeentzat interesgarriak diren programei, jarduerei, materialei eta bestelako baliabideei buruzko informazioa jaso.
ERAKUNDEEN ARTEKO ELKARRIZKETA
 • ESSren sare nagusia gara Euskadin, estatuko (REAS Red de Redes) eta nazioarteko (RIPESS) erreferentziazko sareei lotuta, eta ESSak erakundeetan eta beste gizarte-eragile batzuen aurrean (sindikatuak, enpresa-foroak, etab.) dituen interesak ordezkatzen ditugu.
 • Sareko erakundeen aldeko erregulazio jakin batzuetan eragiten dugu.