Ekonomia feminista pentsamendu ekonomiko heterodoxoaren korronte bat da, oinarri komun bat duten hainbat posizionamendu biltzen dituena: emakumeek jarduera ekonomikoari historikoki egindako ekarpenei balioa kendu dieten eta, oro har, alde batera utzi dituzten teoria ekonomiko hegemonikoen kritika. Aitortu gabeko ekarpenak, giza espeziearen eta hartzen gaituen biosferaren bizitzaren iraunkortasunerako ezinbestekoak izan arren. Gainera, emakumeek jasaten dituzten mendeko posizionamendua eta desberdintasunak agerian uzten ditu, eta ekonomia ekitatiboa eraikitzeko proposamenak egiten ditu.

Economía Solidaria Feminista

Bizitzaren iraunkortasunaren ikuspegitik, honela definitzen da ekonomia: pertsonen beharrak asetzeko eta bizitza duin baterako behar diren baldintzak sortzeko behar diren baliabide eta prozesu sozialen multzoa, norberaren bizitza erreproduzitzeko gaitasunari eutsiz, bai gizarte-, kultura- eta ingurumen-alderdiei dagokienez.

Ekonomia sozial eta solidarioa, azken urteotan, aberastu egin da ikuspegi horren ekarpenetatik, eta bere ikuspegia eta praktika birplanteatu ditu. Horrela, ekonomia solidarioa berriz definitzen da printzipio eta balioetan oinarritutako jardunbideen multzo gisa, jardunbide ekonomiko baten inguruak aldez aurretik irudikatzen dituztenak (funtzionamendu kapitalistaren ordezko aukera); praktika horren zentralitatea pertsonek, komunitateek eta haien ingurune sozioingurumenekoek betetzen dute, eta, beraz, bizitzaren iraunkortasun hedatua bermatzen duten prozesuek.


Ekonomia Solidarioa eta Feministari buruzko berriak