Asanblada
2021- 05-20

Asamblea
20-05-2021

  1. Apruebo el acta de la asamblea extraordinaria del 27 de noviembre de 2020 de acuerdo al documento presentado en esta asamblea.

  1. 2020ko azaroaren 27an ospatutako ezohiko batzarraren akta onartzen dut Batzar honetan aurkeztu den dokumentuan oinarrituta.

  2. Apruebo el Informe de Gestión de REAS Euskadi 2020 de acuerdo al documento presentado en esta Asamblea.

  2. REAS Euskadiren 2020ko Kudeaketa Txostena onartzen dut Batzar honetan aurkeztu den dokumentuan oinarrituta.

  3. Apruebo el Informe Económico de REAS Euskadi 2020 de acuerdo al documento presentado en esta Asamblea.

  3. REAS Euskadiren 2020ko Txosten Ekonomikoa onartzen dut Batzar honetan aurkeztu den dokumentuan oinarrituta.

  4. Apruebo el Plan de Gestión de REAS Euskadi 2021 de acuerdo al documento presentado en esta Asamblea.

  4. REAS Euskadiren 2021ko Kudeaketa Plana onartzen dut Batzar honetan aurkeztu den dokumentuan oinarrituta.

  5. Apruebo el Presupuesto de REAS Euskadi 2021 de acuerdo al documento presentado en esta Asamblea..

  5. REAS Euskadiren 2021ko Aurrekontua onartzen dut Batzar honetan aurkeztu den dokumentuan oinarrituta.