02. BANKU ZERBITZUEN ETA FINANTZA PRODUKTUEN KONTRATAZIOA

Gure ustez, kontsumo arduratsua eta etikoa ez da soilik kontsumo ondasunetan egin behar, baizik eta edozein erosketan, are gehiago diru publikoarekin egiten denean eta, nolabait, finantza produktuen hornidurak eta zerbitzuak kanpoan gera daitezkeenean. Gida honen helburua da Administrazio publikoek banku-, finantza- eta mailegu-zerbitzuak kontratatzean irizpide etikoak, sozialak, ingurumenekoak eta erantzukizun sozial eta fiskalekoak sar ditzaten […]

01. HORNIDURA KATEA: EKOIZPENA, BANAKETA ETA KONTSUMOA

Gure aburuz, lurralde nahiz gizarte hobe bat egin daiteke kontratazioko baldintza-agiri bat gizartearen beharrizanak zaintzeko tresnatzat baliatuz. Paradigma kulturalaren ageriko aldaketa bat da, eta han Administrazio publikoek badute aukera, kontratazioko baldintza-agiri batzuen bidez, pertsona jakin batzuen nahiz gizartearen bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko. Hori lortzeko, tartean diren eragile guztiak inplikatu behar dira, produktu edo zerbitzu baten ekoizpenetik […]