2021/06/15
Kategoriak
Merkatu Soziala REAS Euskadi

2020ko maiatza eta 2021eko otsaila bitartean, REAS Euskadik anbizio handiko azterlan bat egin du Merkatu Sozialaren (MES) egoerari eta potentzialtasunari buruz, Eurogap aholkularitza-enpresarekin batera.

Aurreko urteetan barne-prozesuak egin ondoren, beste urrats bat eman da, sarearen eta bertako erakundeen azterketa osoa eginez, bai eta euskal biztanleriarena ere, ESSren alternatiben kontsumo arduratsuaren aurrean. Emaitzekin, 2021-2025 urteetarako ekintza-plan bat prestatu dugu, REAS Euskadiren plan estrategiko berriarekin bat etorriz, non Merkatu Soziala protagonistetako bat den.

ANALISIA

Azterlanaren lehen zatiak Merkatu Sozialaren barneko eta kanpoko azterketa bat egiten du. Barruko analisirako, hainbat elkarrizketa egin zaizkie MESeko erakundeei, eta sarearen ibilbidea aztertu da, baita eta ekintzak eta tresnak ere.

Kanpoko analisia egiteko, Ikerfel aholkularitza-enpresaren laguntza izan dugu. Honen bidez, Euskadiko biztanleen ESS marken balioei, kontsumo-ohiturei eta ezagutzari buruzko azterlan bat egin da, MESeko helburuzko-publikoa ezagutzeko eta dimentsionatzeko, bai eta REAS Euskadi eta MESEuskadi marken nabaritasun- eta pertzepzio-maila zehazteko ere.

EKINTZA-PLANA

Ekintza-planean, MES Euskadiren posizionamendua, marka eta xede-publikoak zehaztu dira, eta, gainera, MES Euskadiko erakundeetako kontsumoaren hazkundea neurtzeko helburuak eta adierazle espezifikoak zehaztu dira.

Era berean, MES Euskadiko merkataritza-hazkunderako lau estrategia identifikatu dira eta estrategia bakoitzerako hainbat ekintza prestatu dira.

Ikerketaren ideia nagusiak kontsulta ditzakezu eta informazio gehiago jaso nahi baduzu, idatzi bboix@reaseuskadi.net helbidera.